Автор: Квантхе Но (Стоматологічна клініка при університеті Кьонхі).

 

За даними досліджень, системи імплантації з внутрішньою конічною сполукою асоціюються з більш рівномірним розподілом напруги та більш високою стійкістю до дії згинаючої сили. Абатменти, що входять до них, найчастіше мають шестигранне або гладке з'єднання. На сьогоднішній день практично відсутні дослідження, що оцінюють вплив дизайну з'єднання абатменту на розподіл напруги в системі імплантат-абатмент та стійкість системи до переломів. Метою цієї публікації є аналіз напруги при фіксації на імплантаті з внутрішньою конічною сполукою абатментів із шестигранною та гладкою сполукою. У ході дослідження використовували дві абатменти і коронки, що відрізняються за висотою моделі. Для оцінки статичного навантаження використовували модель коронки з фіксованою балкою з вільним кінцем, на який діяла сила. При оцінці динамічного навантаження імітували осьові та позаосьові навантаження. Напруження розраховували за рівнянням Мізеса.

Матеріали та методи

art 22 1

Для проведення розрахунків була побудована модель імплантату з внутрішнім конічним з'єднанням з кутом 11° (TSIII, Osstem), на яку встановлювали абатменти з гладкою та шестигранною сполукою. Специфікації імплантату надані виробником. Для оцінки розподілу напруги в системі коронка-абатмент-імплантат при дії на неї статичного навантаження використовували модель коронки з вмонтованою в неї балкою з вільним кінцем, на який впливали з силою 200Н.

art 22 2

Для проведення розрахунків побудували тривимірну модель, що передбачає фіксацію на імплантатах коронок довжиною 7 або 12 мм з опорою на абатменти з гладким і шестигранним з'єднанням.

art 22 3

Після затягування гвинта абатменту імітували осьові та позаосьові навантаження. Для імітації позаосьових навантажень силу, рівну 200Н, прикладали під кутом 30° відносно довгої осі абатменту.

Результати

article 22

Розподіл напруги при дії статичних навантажень на балку з вільним кінцем, вмонтований у коронку, залежав від з'єднання абатменту. Абатменти з шестигранним з'єднанням асоціювалися з вищою концентрацією напруги по Мізесу в абатменті та гвинті абатменту.

Циклічні навантаження

Напруга по Мізесу в області контактуючих поверхонь

art 22 5

art 22 6

Згідно з результатами випробувань, абатмент з шестигранним з'єднанням має більш високу втомну міцність, ніж абатмент з гладким з'єднанням. Можливо, більш сприятливі результати, зафіксовані в групі абатментів з шестигранним з'єднанням, зумовлені контактом між шестигранником та з'єднанням імпланатата при мікрорухах абатменту.

Висновки

Абатменти з гладкою та шестигранною сполукою показали різні результати при імітації статичних та циклічних навантажень. Під дією циклічних навантажень виникає контакт між шестигранником у нижній частині абатменту та з'єднанням імплантату через мікрорухливість абатменту. Однак для більш однозначних висновків потрібні подальші дослідження in vitro, а також аналіз різних моделей методом кінцевих елементів.

×
logo osstem